Autentiskuma ekspertīze

Gravīru ekspertīzi veica vadošais savā nozarē Latvijas valsts koksnes ķīmijas institūts, kīmijas doktore Ļubova Beļkova un inženierzinātņu doktors, institūta direktors Uldis Cābulis. Pārbaužu rezultātā tika noteikts papīra tips un tā izcelsme (celuloze, niedres, audums), papīra gaišuma pakāpe (ISO no 45% līdz 70%), biezums (no 0,15 līdz 0,35 milimetriem), kā arī gravīru izgatavošanas laiks (no XIX. gadsimta otrās puses līdz 20. gadsimta 80. gadiem). Gravīru autentiskumu un kvalitāti ir apstiprinājuši arī Mākslas muzeja “Rīgas birža” restauratori.

Ekspertīze №1

Lejuplādēt

Ekspertīze №2

Lejuplādēt

Ekspertīze №3

Lejuplādēt

Ekspertīze №4

Lejuplādēt

Ekspertīze №5

Lejuplādēt

Ekspertīze №6

Lejuplādēt